Bestuurszaken.

Het bestuur van HVOS is druk doende om de Europese privacyverordening,de AVG, binnen HVOS vóór 25 mei 2018 binnen onze reglementen op te nemen. Het is een véél omvattende regelgeving hoe we als vereniging moeten omgaan met de privacy van een ieder.Binnen afzienbare tijd krijgen alle leden /ouders en verzorgers van onze jeugdleden onder de 16 jaar een vragenlijst. Hoop dat wij als Bestuur alle medewerking krijgen die gewenst is.

Verder gaan wij als HVOS een start maken met het stappenplan ” Rookvrije generatie in de Sport”
Het Bestuur is van mening dat de tijd van veranderen is gekomen om het grote aantal jeugdleden niet meer bloot te stellen aan rokende mensen rondom de velden. De Nederlandse Hartstichting ondersteund dit plan met allerlei ondersteunde informatie.
In de loop der tijd zullen we als vereniging toestaan dat er slechts alleen nog maar in de rookzone (aan de kant van de zij-ingang) zal mogen worden gerookt.
Wij als ouderen zullen hierbij het voortouw moeten nemen en een voorbeeld zijn voor onze jeugd!

Ben Sebel