Club van 50

Scorebord gefinanciert door de club van 50

Misschien heb jij het nieuwe scorebord al gezien langs het hoofdveld van HVOS ? Dit bord is mede door de opbrengst van de club van 50 bekostigd. Bedankt weer voor jullie bijdragen! Heb jij altijd graag iets extra’s willen doen voor HVOS, maar niet verbonden willen zijn met vrijwillige en vaak tijdrovende bezigheden, dan is de club van 50 echt iets voor jou!

Wie is de club van 50?

Een groep enthousiaste leden die HVOS een warm hart toe dragen en de club willen steunen bij diverse initiatieven ter verbetering van de professionaliteit en sfeer van de club.

Wat doet de club van 50 en waarom?

De club van 50 zamelt geld in, waarmee zij activiteiten en projecten organiseert of financiert. Mede door de club van 50 zijn er uiteenlopende wensen binnen H.V.O.S. vervuld. Deze activiteiten en projecten worden georganiseerd of gefinancierd door de club van 50 zodat de professionaliteit en sfeer binnen en rondom H.V.O.S. zal vergroten en de handballers dus met plezier (blijven) handballen, (meer) mensen positief verbonden zullen raken met de club en het ledenbestand zal blijven groeien.

Wat zijn de uitgangspunten van de club van 50?

 • Het geld wordt alleen aan projecten en initiatieven besteedt waarvan ieder lid van H.V.O.S. profiteert (van jong tot oud).
 • Het geld wordt in geen enkel geval besteed aan initiatieven die enkel ten gunste zijn van één team.
 • Het initiatief levert altijd een positieve bijdrage aan óf het verbeteren van de professionaliteit van de gehele vereniging HVOS óf het verhogen van de sfeer binnen en rondom de vereniging.

Wat houdt de financiële bijdrage in bij de club van 50?

Iedereen die lid wil worden, betaalt een lidmaatschapsbedrag van €50,- en is gedurende één verenigingsjaar lid van de club van 50.

Wat kan een lid terugverwachten van de club van 50?

 • De belangrijkste reden om lid te worden van de club van 50 is natuurlijk HVOS te steunen in haar initiatieven.
 • De namen van alle leden zullen worden vermeld op het club van 50 ledenbord in de kantine van H.V.O.S. en op de internetsite, zodat iedereen kan zien wie de vereniging een warm hart toedraagt.
 • De commissie informeert de leden minimaal drie keer per jaar, via een digitale nieuwsbrief over de stand van zaken en lopende en geplande activiteiten.
 • Omdat de leden van de club van 50 een gift doen van €50,- aan de club, zijn wij over deze gelden niet belastingplichtig. Dit heeft als gevolg dat er officieel geen tegenprestaties mogen worden geleverd aan de leden van de club van 50.

Hoe word je lid van … de club van 50?

Mensen kunnen lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen ; Aanmeldingsformulier Club van 50. Men wordt altijd lid voor één verenigingsjaar en het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

De eerste leden voor de club van 50 zijn;

 • Dhr F.J. van Bragt Rien Knol
 • Dames 1
 • Dames 3
 • Ina Hageman-van t Hoff Gerda Herder
 • Ron en Jolanda Sallet & Gjalt Adema  namens de commissie “club van 50”