Club van 50

WIE zijn de 50 vrienden van HVOS?

U bent één van deze enthousiaste leden,familie of vrienden van de leden die HVOS een warm hart toe dragen en de club wilt steunen bij diverse initiatieven ter verbetering van de professionaliteit en sfeer van de club.    

WAT doen de 50 Vrienden van HVOS en WAAROM?

“De 50 Vrienden van HVOS” zamelen geld in,waarmee zij activiteiten en projecten organiseren of financieren, waar door uiteenlopende wensen binnen HVOS vervuld kunnen worden. Deze activiteiten en projecten worden georganiseerd of gefinancierd door de club van 50 zodat de professionaliteit en sfeer binnen en rondom HVOS wordt vergroot. Hierdoor hopen we dat de handballers met meer plezier (blijven) handballen en er (meer)mensen positief verbonden zullen raken met de club en het ledenbestand zal blijven groeien. 

WAT zijn de uitgangspunten van de 50 Vrienden van HVOS?

Het geld moet worden besteed aan een project of initiatief waarbij ieder lid van de vereniging, van jong tot oud,profiteert. Het initiatief levert altijd een positieve bijdrage aan of het verbeteren van de professionaliteit van de vereniging HVOS of het verhogen van de sfeer binnen en rondom de vereniging.

WAT houdt de financiële bijdrage in bij “De 50 Vrienden van HVOS”?

Ieder lid betaalt een lidmaatschapsbedrag van€ 50,- (deze zijn belastingvrij zonder tegenprestaties) en is gedurende één verenigingsjaar lid van “De 50 Vrienden van HVOS”, het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, mits schriftelijk opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.  

WAT kan een lidterugverwachten van De 50 Vrienden van HVOS?

De belangrijkste reden om lid te zijn van “De 50 Vrienden van HVOS” is natuurlijk HVOS te steunen in haar initiatieven. 

De namen van alle leden komen  vermeld te staan op het nieuwe bord van “De 50Vrienden van HVOS” die in de kantine komt te hangen en op de internetsite wordt gepubliceerd, zodat iedereen kan zien wie de vereniging een warm hart toedraagt.

In het komende seizoen kunt u via onze website www.hvoshandbal.nl en op de kabelkrant in de kantine op de hoogte blijven van alle nieuwtjes van onze vereniging.

Heeft u ideeën voor de activiteiten of projecten kunt u ze altijd in sturen! Stuur uw mail naar:

anjaheijsterengel@gmail.com   o.v.v. De 50 Vrienden van HVOS     

HOE betaal ikmijn bijdrage voor het seizoen 2018-2019 aan De 50 Vrienden van HVOS?

U kunt het bedrag van € 50,-overmaken op gironummer: NL77INGB0002838600 of Rabobank-nummer: NL72RABO0360555713 o.v.v. HVOS club van 50 of contant aan de penningmeester van HVOS Jolande Zuijderduijn. De vereniging H.V.O.S. dankt u voor uw donatie aan De 50 Vrienden van HVOS