Jaarverslag scheidrechters-commissie 2016-2017

Bezetting
De scheidsrechterscommissie, voor wat betreft de jeugdafdeling, bestond uit Peter Spaargaren, Wim Palts en Stef Erftemeijer:

– Peter Spaargaren Opleiding en begeleiding
– Wim Palts Opleiding, begeleiding en contactpersoon NHV m.b.t. scheidsrechterzaken
– Stef Erftemeijer Opleiding, begeleiding, indeling en zaterdagkontaktpersoon

De indeling van de verenigingsscheidsrechters voor de zondag en recreanten was in handen van Marijke. Deze taak is inmiddels overgenomen door Jamie.
Niet onvermeld kan blijven de inzet van Geert Geerlings. Hij begeleidt jonge scheidsrechters in hun vervolgtraject en is altijd bereid om, bij bezettingsproblemen, een wedstrijd als scheidsrechter over te nemen, zowel bij jeugd als senioren.

 

Taken SC
De scheidsrechters commissie is belast met:
⦁ Het opleiden van spelleiders
⦁ Het opleiden van scheidsrechters
⦁ Het begeleiden van scheidsrechters
⦁ Het zorgen voor een goed verloop van de wedstrijden en fungeren als vraagbaak voor jeugd scheidsrechters en spelleiders
⦁ Aanspreekpunt voor bezoekende verenigingen en coaches mbt scheidsrechterszaken
⦁ Het indelen van de spelleiders / scheidsrechters op de zaterdag / jeugdwedstrijden
⦁ Het introduceren van (nieuwe / gewijzigde) spelregels / speelwijzen van het NHV
⦁ Het indelen van de verenigingsscheidsrechters vanaf de b-jeugd

 

Uitvoering seizoen 2016-2017
Afgelopen seizoen hebben wij een groot aantal nieuwe scheidsrechters mogen verwelkomen, waardoor de bezetting voor de jeugdwedstrijden makkelijker is verlopen.
Net voor de zomervakantie heeft Kalysha haar welverdiende diploma gehaald.

Ook dit seizoen hebben we weer geconstateerd dat scheidsrechterbegeleiding essentieel is om:
⦁ een veilige en vertrouwde (leer)omgeving voor onze scheidsrechters te kunnen faciliteren
⦁ een duidelijk aanspreekpunt voor spelers, coaches en publiek – vooral voor wat betreft eventueel (helaas onvermijdelijk) negatief commentaar en gedrag- te kunnen bieden

Gezien de overwegend positieve feedback van teams, ouders, andere verenigingen, het NHV en onze scheidsrechters, denken wij dat we v.w.b. de scheidsrechterbegeleiding op de goede weg zijn.
Voor wat betreft het organiseren van spelregelavonden valt er echter nog een hoop te winnen; door enerzijds tijdgebrek en anderzijds ogenschijnlijk beperkte belangstelling is hier ( te ) weinig van terecht gekomen. Ook een overzicht van het aantal spelers met het spelregelbewijs ontbreekt, daar sportlink niet meer toegankelijk is.

 

Bezetting scheidsrechters

Hier vallen de b-jeugd, de zondagteams en recreanten onder.

Marijke deed de indeling met verenigingsscheidsrechters. Dit is nu overgenomen door Jamie, daar Marijke na vele jaren gestopt is.
Die moet worden gedaan voor de dames/ heren senioren en A-jeugdteams en de recreantenteams zowel veld als zaal.
Inmiddels heeft het heren A-jeugd team zich teruggetrokken uit de zaalcompetitie.
De b-jeugd blijft onderdeel van de zaterdag uitmaken, ook al spelen ze soms op een zondag.

Hoewel we een behoorlijk aantal nieuwe verenigingsscheidsrechters hebben: nog steeds een dringend verzoek aan (reeds gediplomeerde) scheidsrechters om (weer een paar) wedstrijden te gaan fluiten!

 

(voorbereiding) Seizoen 2017-2018

Hoewel de nieuwe bezetting en de taakverdeling aan het begin van het seizoen voor ieder even wennen was, was dit seizoen goed te doen. Aangezien Wim weer meer voor het NHV gaat fluiten zal vooral voor wat betreft het organiseren van (meer) voorlichtingsavonden een tandje moeten worden bijgeschakeld.

 

Doelstellingen zijn:
⦁ Cursus jeugdspelleider voor nieuwe scheidsrechters;
⦁ Blijven begeleiden van de eigen jeugd op de zaterdagen en mogelijk ook zondagen.
⦁ BOS = basisopleiding spelregels voor alle coaches en leden vanaf de a-jeugd
⦁ Begeleiding nieuwe spelwijze voor de d-jeugd

Taken:
⦁ Jamie, indeling zondag en recreanten en A-jeugd.
⦁ Peter, opleiding en begeleiding
⦁ Wim Palts, opleiding, begeleiding en contactpersoon NHV m.b.t. scheidsrechterzaken
⦁ Stef Erftemeijer, opleiding, begeleiding, indeling en zaterdagkontaktpersoon