Jaarverslag scheidsrechters commissie 2017/2018

Bezetting

De scheidsrechterscommissie,voor wat betreft de jeugdafdeling, bestond uit:

 • Peter Spaargaren  (Opleiding en begeleiding)
 • Wim Palts (Opleiding, begeleiding en contactpersoon NHV m.b.t. 
  scheidsrechter-zaken)
 • Stef Erftemeijer (Opleiding, begeleiding, indeling en zaterdag contact persoon

De indeling vande verenigingsscheidsrechters voor de zondag en recreanten was in handen vanManouk. Zij is helaasgestopt, wie gaat deze taak op zich nemen?

Helaas kan Geert zich niet meer beschikbaar stellen ivm. werkzaamheden in het buitenland. Ook Wim is minder beschikbaar, omdat hij zich weer gaat richten op het fluiten op hoog niveau.

Taken SC

De scheidsrechters commissie is belast met:

 • Het opleiden van spelleiders
 • Het opleiden van scheidsrechters
 • Het begeleiden van scheidsrechters
 • Het zorgen voor een goed verloop van de wedstrijden en fungeren als vraagbaak voor  

jeugd scheidsrechters en spelleiders

 • Aanspreekpunt voor bezoekende verenigingen en coaches mbt scheidsrechterszaken
 • Het indelen van de spelleiders / scheidsrechters op de zaterdag / jeugdwedstrijden
 • Het introduceren van (nieuwe / gewijzigde) spelregels / speelwijzen van het NHV
 • Het indelen van de verenigingsscheidsrechters vanaf de b-jeugd

Uitvoering seizoen 2017-2018

Afgelopen seizoen hebben wij een groot aantal nieuwe scheidsrechters mogen verwelkomen, waardoor de bezetting voor de jeugdwedstrijden makkelijker is verlopen.

Net voor de zomervakantiehebben Leona,Virgil,Jeremey en Bradley hun diploma gehaald.

Bradley en Jeremey hebben zich miv. seizoen 2018 aangemeld om miv seizoen 2018 Peter en Stef te ondersteunen bij de begeleiding van spelleiders en jeugdscheidsrechters. Echter dan zijn er nog steeds volwassenen nodig, daar Jeremey en Bradley niet de verantwoording kunnen hebben voor de goede orde, gelet op hun leeftijd.

Brenda is begonnen met deherintreding en Lizemijne, Merijn, Lars en Shaina hebben zich aangemeld voor deopleiding spelleider.

Ook dit seizoen hebben we weer geconstateerd dat scheidsrechterbegeleiding essentieel is om:

 • een veilige en vertrouwde (leer)omgeving voor onze scheidsrechters te kunnen faciliteren
 • een duidelijk aanspreekpunt voor spelers, coaches en publiek – ook voor wat betreft        eventueel (helaas onvermijdelijk) negatief commentaar en gedrag- te kunnen bieden

Gezien de overwegend positieve feedback van teams, ouders, andere verenigingen, het NHV en  onze scheidsrechters, denken wij dat we v.w.b. de scheidsrechterbegeleiding op de goede weg zijn.